Strateške smjernice

Strateške smjernice za 2018. – 2023. 

Djelatna ljubav – organizirana kao Caritas – nije samo vrsta socijalne pomoći, koja bi se mogla prepustiti državi ili drugim organizacijama, nego pripada samoj naravi Crkve i izričaj je njezine biti. Nit je to koja se proteže od Ivana Pavla II. preko Benedikta  XVI. do pape Franje. 

Božje milosrđe, koje obuhvaća sve ljude, poruka je koju je papa Franjo izabrao kao veliku temu svojega pontifikata i ona je u „izravnom kontinuitetu“ s enciklikom Deus Caritas est, koja ističe da je ljubav „srce života Crkve“ te da je djelatna ljubav „konstitutivna za poslanje Crkve, kao što je i naviještanje Riječi Božje i slavlje sakramenata“. On u sklopu projekta reforme Rimske kurije o Caritasu govori na sljedeći način: „Struktura Crkve, pa stoga i strukture središnje uprave Crkve, trebaju odgovarati teološkim kriterijima prije nego organizacijskim i puko administrativnim kriterijima.“

Prateći, promišljajući i nastojeći djelovati na Crkvenu zbilju – prvenstveno unutar područja koje obuhvaća Hrvatska biskupska konferencija i slijedom povjerena mu mandata – kao i imajući u vidu cjelokupni hrvatski društveni kontekst, Hrvatski Caritas prepoznaje sljedeća područja djelovanja vlastita svojemu specifičnom poslanju na području Republike Hrvatske, Europske unije i svijeta: 

  1. Razvoj i unaprjeđenje mreže Caritasa (biskupijski, dekanatski, župni), edukacija, volonterstvo i potpora projektima na svim razinama Caritasove mreže
  2. Suradnja s ustanovama, tijelima i uredima HBK (u nacionalnim projektima HC i HBK)
  3. Međunarodna suradnja – unutar mreže Caritasa Europa i Caritasa Internationalis te s drugim međunarodnim organizacijama – uključujući žurnu i razvojnu pomoć
  4. Praćenje i sudjelovanje u rješavanju pitanja relevantnih za razvoj socijalnih politika u Hrvatskoj i EU, osobito zaštite dostojanstva osobe i obitelji, pravde i mira; lobiranje i zagovaranje; suradnja s tijelima državne vlasti 
  5. Promicanje djela i duha milosrđa unutar Crkve i solidarnosti u društvu te okupljanje oko zajedničkog dobra putem razvoja vlastitih nacionalnih i međunarodnih projekata i programa (vezanih prvenstveno uz borbu protiv siromaštva, socijalnu isključenost i skrb za pripadnike marginaliziranih i ugroženih društvenih skupina) i putem potpore projektima Caritasove mreže, Crkvenih vjerničkih udruga te suradnjom s primjerenim dobrotvornim inicijativama neprofitnih organizacija, tvrtkama, obrazovnim, kulturnim, sportskim, umjetničkim ustanovama, tijelima  državne uprave, lokalne uprave i samouprave
  6. Odnosi s javnostima, mediji, promocija, komunikacija; izgradnja identiteta, razvoj ljudskih resursa i prikupljanje sredstava
  7. Vodstvo, planiranje, upravljanje, predstavljanje i zastupanje; institucionalno, financijsko, administrativno, računovodstveno, pravno, informatičko i tehničko praćenje.
Donirajte

Donirajte

Dragi prijatelji Hrvatskog Caritasa, pozivamo Vas da donirate putem web stranice te tako postanete promicatelji pravednijeg svijeta i partneri Hrvatskog Caritasa.

Odaberi akciju

Odaberi iznos

Ili upiši svoj iznos (€):

Nastavi
Caritas Đakovačko-osječke nadbiskupije

Josipa Jurja Strossmayera 58
31000 Osijek
Tel: 031 253 910
E-mail: caritas@djos.hr
Web adresa: www.caritas.djos.hr

Caritas Gospićko-senjske biskupije

Dr. Ante Starčevića br. 19
53 000 Gospić
Tel: 053 575 241
E-mail: caritas.gos.senjske.biskupije@gs.t-com.hr

Caritas Hvarsko-bračko-viške biskupije

Hanibala Lucića 18
21450 Hvar
Tel: 021 741 354
E-mail: fbarcot@gmail.com

Caritas Križevačke eparhije

Strmac Pribićki 1
10454 Krašić
Tel: 098 953 34 13
E-mail: nkrajacic1979@gmail.com

Caritas Porečke i Pulske biskupije

Jurja Dobrile 6
52000 Pazin
Tel: 052 624 306
E-mail: caritas@pazinski-kolegij.hr
Web adresa: www.biskupija-porecko-pulska.hr/ustanove/caritas.html

Caritas Požeške biskupije

Franje Cirakija 12
34000 Požega
Tel: 034 272 988
E-mail: caritas@pozeska-biskupija.hr
Web adresa: www.pozeska-biskupija.hr

Caritas Riječke nadbiskupije

Osječka 84a
51000 Rijeka
Tel: 051 651 002, 051 511 443
E-mail: caritasrijeka@gmail.com, caritas@ri-nadbiskupija.com
Web adresa: www.caritas.ri-nadbiskupija.com

Caritas Sisačke biskupije

Trg bana Jelačića 1
Sisak 44000
Tel: 044 530 222
E-mail: caritas@biskupija.sisak.hr
Web adresa: http://www.caritassisak.hr/

Caritas Splitsko-makarske nadbiskupije

Zrinsko-frankopanska 43
21000 Split
Tel: 021 318 740
E-mail: caritas-info@smn.hr
Web adresa: www.caritas-smn.hr

Caritas Šibenske biskupije

Težačka 106
22000 Šibenik
Tel: 022 216 447, 022 215 820
E-mail: caritas-biskupije-sibenik@si.t-com.hr
Web adresa: www.sibenska-biskupija.hr/caritas

Caritas Varaždinske biskupije

Pavlinska 4
42000 Varaždin
Tel: 042 320 205
E-mail: caritas.biskupije.varazdin@gmail.com
Web adresa: www.biskupija-varazdinska.hr

Caritas Vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj

Ksaverska cesta, 12
10000 Zagreb
Tel: 01 4670 660
E-mail: caritas.vojnog.ordinarijata@caritas.hr

Caritas Zadarske nadbiskupije

Dr. Franje Tuđmana 24/0, p.p. 193
23000 Zadar
Tel: 023 316 710
E-mail: caritas@zd.t-com.hr
Web adresa: www.caritas-zadar.hr

Caritas Zagrebačke nadbiskupije (CZN)

Babonićeva 121
10000 Zagreb
Tel: 01 4817 716
E-mail: czn@czn.hr
Web adresa: www.czn.hr

Caritas Dubrovačke biskupije

Vatroslava Lisinskog 13a
20000 Dubrovnik
Tel: 020 612 240
E-mail: caritas@dubrovacka-biskupija.hr
Web adresa: https://caritas.db.hr/

Caritas Krčke biskupije

Stjepana Radića 1
51500 Krk
Tel: 051 222 303
E-mail: caritas@biskupijakrk.hr
Web adresa: https://biskupijakrk.hr/?page_id=49

Caritas Bjelovarsko-križevačke biskupije

Trg Eugena Kvaternika 5
43000 Bjelovar
Tel: 043 638 642
E-mail: ured@biskupija-bkb.hr