Hrvatski Caritas

Povijesni pregled

  • Poslovni odbor Biskupske komisije Jugoslavije (BKJ) osnovao je u prosincu 1989. godine „Središnji odbor Caritasa BKJ“ nadležan za sve biskupijske Caritase, tada u osnivanju, na području Jugoslavije.
  • Od 01.01.1993. to tijelo više ne postoji, već se zove Hrvatski Caritas, organiziran prema Statutu predloženom na zasjedanju hrvatskih biskupa 09.06.1992. godine. Tome je prethodila „obavijest“ kardinala Kuharića tadašnjem Ministarstvu rada, obitelji i socijalne skrbi RH o osnivanju Hrvatskog Caritasa i 11 biskupijskih Caritasa kao pravnih osoba temeljem Zakona o humanitarnoj pomoći. Hrvatski Caritas organiziran je po hijerarhijskom načelu: nacionalni Caritas, biskupijski Caritas i župni Caritas. Središnji ured Hrvatskoga Caritasa u Zagrebu, na nacionalnom planu tada okuplja i predstavlja sve organizacije Caritasa u Hrvatskoj i koordinira zajedničko djelovanje, a svaki biskupijski Caritas djeluje samostalno na svom području i unutar svoje župne zajednice. Za veće pothvate i kad je riječ o pomoći iz inozemstva, župni Caritas radi u zajedništvu sa svojim biskupijskim Caritasom, čija je filijala. Hrvatski Caritas iz svoga središnjeg ureda organizirao je projekte i programe na nacionalnoj razini.
  • Tijekom godina Domovinskog rata Hrvatski Caritas ima i dva odjela za kumstva djece i ratne siročadi, a zbrinjavao je više od 13.000 djece.
  • Tijekom godine 1995. Hrvatska postupno prelazi iz ratnih u mirnodopske uvjete razvitka. Za nove je zadatke Hrvatski Caritas izradio tri programa: pomoć povratnicima, pomoć pri obnovi razrušenih domova i program kreditiranja malih poduzetnika koji je ograničen na područja pogođena ratnim razaranjima.
  • 1992.g. – Hrvatski Caritas osniva Ljekarnu Caritas. Od svibnje 1997. godine ljekarne djeluje kao zdravstvene ustanova Ljekarne Diakonia, u Zagrebu, na lokacijama: Ljekarnička jedinica I, Vinogradska 17; Ljekarnička jedinica II, Trg S. Konzula 4, Donacija lijekova, Trg S. Konzula 4

Projekt uspostave i razvoja mreže obiteljskih savjetovališta u Hrvatskoj

 • Tijekom 1998. i 1999. godine, na inicijativu nekoliko biskupija u Hrvatskoj u kojima su već postojala obiteljska savjetovališta (Zadra, Šibenik, Zagreb, Split, Dubrovnik, Rijeka) Hrvatski Caritas pokreće inicijativu za financiranje i uhodavanje rada obiteljskih savjetovališta pri svim biskupijama i Hrvatskoj (njih 13 u to vrijeme) te u Bosni i Hercegovini (3 biskupije). Edukacija se sastojala od 140 sati teorijskog rada, 80 sati rada na osobnoj izgradnji samih savjetodavaca (osobna terapija) te 80 sati supervizije. Teorijski dio edukacije pokrio je područje teologije braka i obitelji, psihologije, psihijatrije, psihoterapije, prava, pedagogije i sociologije. Edukacija je trajala ukupno 18 mjeseci, od rujna 2002. do travnja 2004. godine. Osim financijske pomoći za troškove trogodišnje edukacije, supervizije i profesionalizacije, osigurana je i pomoć za troškove plaća zaposlenih savjetodavaca (od 30% do 50 %), a Hrvatski Caritas, kao nositelj projekta, preuzeo je koordinaciju oko provođenja projekta i sve ugovorne obveze prema donatorima i nad/biskupijama koje su sudjelovale u projektu. Po završetku stručnog usavršavanja 15. travnja 2004.godine svečano je promovirano 25 savjetodavatelja, osigurano je sufinanciranje plaća za savjetodavatelje, a njihov rad djelomično je prešao u nadležnost nad/biskupijskog Caritasa ili nad/biskupijskog ureda za pastoral braka i obitelji. Edukacije su završile u travnju 2004. godine. Nakon toga Hrvatski Caritas organizirao je i/ili financirao povremene supervizije do 2017. godine.

  • U suradnji s Catholic Relief Services (CRS) i Caritasom Italiana, Hrvatski Caritas od 2000. do 2004. godine provodio je sustavnu početnu edukacija i formacija nad/biskupijskih animatora za razvoj župnih Caritasa i volontarijata. Nakon toga, suradnja s mrežom Caritasa sustavno se nastavlja kroz djelovanje Odjela za trajnu edukaciju i formaciju.
  • U rujnu 2004. godine Hrvatski Caritas i Katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu(KBF) pokreću prvi poslijediplomski studij namijenjen managementu u neprofitnom sektoru čiji je službeni naziv “Management neprofitnih organizacija i socijalno zagovaranje", sredstvima Vlade Republike Njemačke i u suradnji s Caritasom Njemačke. Studij se temeljio na interdisciplinarno-integracijskim osnovama, koje obuhvaćaju područje društvenih znanosti (polje ekonomija i socijalni rad), te područje humanističkih znanosti (polje teologija); trajao je četiri semestra (dvije godine) i imao 15 kolegija raspoređenih u prva tri semestra, s izradom završnog pisanog rada u četvrtom semestru. Uspješno su ga završile dvije generacije studenata, a u mirovanju je od 2012. godine.
  • Godine donesen je novi (važeći) Statut Hrvatskog Caritasa

  „Strateške smjernice za operativni plan rada i strukturu ustanove obzirom na reformu Hrvatskog  Caritasa“ – potvrđene na 51. Plenarnoj sjednici Hrvatske biskupske konferencije 26. – 28. travnja 2017. godine – riječima predsjednika Hrvatskog Caritasa mons. Josipa Mrzljaka, biskupa varaždinskog, žele „doprinijeti smanjenju siromaštva i svakog oblika društvene isključenosti“ da bismo bili „promicatelji pravde i zagovaratelji neotuđivog dostojanstva svake osobe“. Strateške smjernice obuhvaćaju: produbljivanje i jačanje identiteta Caritasa; izgrađivanje odnosa partnerskog povjerenja; jačanje i razvijanje programskih područja i zagovaranje; jačanje organizacijskog razvoja i kompetencija; financijsku samo-održivost.

  • Od 2017. godine intenzivno se radi na digitalizaciji sustava usluga i servisa u mreži nad/biskupijskih Caritasa. Od siječnja 2019. godine svi nad/biskupijski Caritasi postali su dio trogodišnjeg testnog razdoblja korištenja informatičkog sustava E-Caritas. Sustav je razvijen za područje socijalnih usluga, sukladno zakonima i propisima Republike Hrvatske te karitativnog djelovanja mreže Caritasa. Usredotočen je na profil i potrebe korisnika, evidenciju pruženih usluga i servisa po vrsti i učestalosti, a njegov analitički dio daje sve potrebne statistike potrebne za praćenje trendova i promjena potreba u realnom vremenu. Korištenjem sustava i objedinjavanjem podataka na kraju svake kalendarske i fiskalne godine objavit će se publikacija o stanju, vrstama i obimu siromaštva na koje Crkva u Republici Hrvatskoj doprinosi u skrbi za siromašne i marginalizirane društvene skupine.
Donirajte

Donirajte

Dragi prijatelji Hrvatskog Caritasa, pozivamo Vas da donirate putem web stranice te tako postanete promicatelji pravednijeg svijeta i partneri Hrvatskog Caritasa.

Odaberi akciju

Odaberi iznos

Ili upiši svoj iznos (€):

Nastavi
Caritas Đakovačko-osječke nadbiskupije

Josipa Jurja Strossmayera 58
31000 Osijek
Tel: 031 253 910
E-mail: caritas@djos.hr
Web adresa: www.caritas.djos.hr

Caritas Gospićko-senjske biskupije

Dr. Ante Starčevića br. 19
53 000 Gospić
Tel: 053 575 241
E-mail: caritas.gos.senjske.biskupije@gs.t-com.hr

Caritas Hvarsko-bračko-viške biskupije

Hanibala Lucića 18
21450 Hvar
Tel: 021 741 354
E-mail: fbarcot@gmail.com

Caritas Križevačke eparhije

Strmac Pribićki 1
10454 Krašić
Tel: 098 953 34 13
E-mail: nkrajacic1979@gmail.com

Caritas Porečke i Pulske biskupije

Jurja Dobrile 6
52000 Pazin
Tel: 052 624 306
E-mail: caritas@pazinski-kolegij.hr
Web adresa: www.biskupija-porecko-pulska.hr/ustanove/caritas.html

Caritas Požeške biskupije

Franje Cirakija 12
34000 Požega
Tel: 034 272 988
E-mail: caritas@pozeska-biskupija.hr
Web adresa: www.pozeska-biskupija.hr

Caritas Riječke nadbiskupije

Osječka 84a
51000 Rijeka
Tel: 051 651 002, 051 511 443
E-mail: caritasrijeka@gmail.com, caritas@ri-nadbiskupija.com
Web adresa: www.caritas.ri-nadbiskupija.com

Caritas Sisačke biskupije

Trg bana Jelačića 1
Sisak 44000
Tel: 044 530 222
E-mail: caritas@biskupija.sisak.hr
Web adresa: http://www.caritassisak.hr/

Caritas Splitsko-makarske nadbiskupije

Zrinsko-frankopanska 43
21000 Split
Tel: 021 318 740
E-mail: caritas-info@smn.hr
Web adresa: www.caritas-smn.hr

Caritas Šibenske biskupije

Težačka 106
22000 Šibenik
Tel: 022 216 447, 022 215 820
E-mail: caritas-biskupije-sibenik@si.t-com.hr
Web adresa: www.sibenska-biskupija.hr/caritas

Caritas Varaždinske biskupije

Pavlinska 4
42000 Varaždin
Tel: 042 320 205
E-mail: caritas.biskupije.varazdin@gmail.com
Web adresa: www.biskupija-varazdinska.hr

Caritas Vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj

Ksaverska cesta, 12
10000 Zagreb
Tel: 01 4670 660
E-mail: caritas.vojnog.ordinarijata@caritas.hr

Caritas Zadarske nadbiskupije

Dr. Franje Tuđmana 24/0, p.p. 193
23000 Zadar
Tel: 023 316 710
E-mail: caritas@zd.t-com.hr
Web adresa: www.caritas-zadar.hr

Caritas Zagrebačke nadbiskupije (CZN)

Babonićeva 121
10000 Zagreb
Tel: 01 4817 716
E-mail: czn@czn.hr
Web adresa: www.czn.hr

Caritas Dubrovačke biskupije

Vatroslava Lisinskog 13a
20000 Dubrovnik
Tel: 020 612 240
E-mail: caritas@dubrovacka-biskupija.hr
Web adresa: https://caritas.db.hr/

Caritas Krčke biskupije

Stjepana Radića 1
51500 Krk
Tel: 051 222 303
E-mail: caritas@biskupijakrk.hr
Web adresa: https://biskupijakrk.hr/?page_id=49

Caritas Bjelovarsko-križevačke biskupije

Trg Eugena Kvaternika 5
43000 Bjelovar
Tel: 043 638 642
E-mail: ured@biskupija-bkb.hr