Caritas Zagrebačke nadbiskupije (CZN)

Caritas Zagrebačke nadbiskupije pastoralna je i karitativna ustanova Zagrebačke nadbiskupije osnovana u svrhu promicanja djelotvorne kršćanske ljubavi na području Nadbiskupije.

Punopravni je član Hrvatske mreže protiv siromaštva, Hrvatske mreže za beskućnike i Hrvatske mreže socijalnih samoposluga te ugovorni pružatelj socijalnih usluga. Ima status stalnog prikupljatelja i pružatelja humanitarne pomoći te je upisan u Registar neprofitnih organizacija i Registar posrednika u doniranju hrane.

Caritas Zagrebačke nadbiskupije provodi različite karitativne programe i projekte s ciljem poboljšanja kvalitete života pojedinaca i obitelji u potrebi, promiče i razvija volonterstvo te zagovara potrebe i prava socijalno ugroženih pojedinaca i skupina.

Adresa: Babonićeva 121, 10000 Zagreb

Tel: 01 4817 716

Faks: 01 4852 864

E-mail: czn@czn.hr

Web: www.czn.hr

 

Predsjednik: mons. Zlatko Koren

Ravnateljica: s. Jelena Lončar

Tajnik: Zvonko Erceg

 

Organizacijska struktura:

Caritas svoju djelatnost obavlja putem sljedećih organizacijskih jedinica: 

I. Uprava i zajedničke službe

1. Služba za računovodstveno-financijske i kadrovske poslove

Služba svim ustrojbenim jedinicama pruža organizacijsku i logističku pomoć kao i podršku u vidu računovodstveno-financijskih i kadrovskih poslova.

Adresa: Babonićeva 121, 10000 Zagreb

Voditeljica: Ankica Miljanović

Tel.: 01/4812 739

E-mail: racunovodstvo.voditelj@czn.hr  

2. Služba tehničkih poslova i skladišta

Služba se nalazi u Rakitju, Ribička ulica 4, te pruža logističke usluge svim ustrojbenim jedinicama Caritasa. Sastoji se od odjela nabave, skladišta i transporta.

Adresa: Ribička ulica 4, 10437 Bestovje

Koordinator: Mladen Prusac

Tel.: 01/3323 887; 01/3324 223 

Mob.: 099/2391 601

E-mail: tehnicka.sluzba@czn.hr; skladiste@czn.hr  

3. Koordinacija projekata

Priprema projekte za natječaje te pruža podršku i koordinaciju u njihovoj provedbi.

Adresa: Babonićeva 121, 10000 Zagreb

Koordinator: Sandra Vrbančić

Mob.: 099/4395 939

E-mail: projekti@czn.hr 

4. Koordinacija volonterskih aktivnosti

Promiče volonterstvo, pruža podršku i koordinira volonterskim aktivnostima unutar Caritasa.

Adresa: Babonićeva 121, 10000 Zagreb

Koordinator: Daniela Bukvić

Mob.: 099/2620 470

E-mail: volonteri@czn.hr 

 

II. SEKTOR KARITATIVNOG RADA

Voditeljica sektora: Elza Parlov

Mob.: 098/386 285

E-mail: karitativni.rad@czn.hr

Sektor obuhvaća svu karitativnu djelatnost koja se obavlja unutar Caritasa putem socijalne službe, pomoć u kući starijim osobama, podjelu financijske i materijalne pomoći, obiteljsko savjetovalište, koordinaciju župnih caritasa te organizirano provođenje slobodnog vremena na Kalju.

Osim toga, sektor koordinira i organizaciju susreta, akcija i projekta koji se provode unutar Caritasa

1. Socijalna služba

Adresa: Babonićeva 121, 10000 Zagreb

Voditeljica: Ana Juratovac 

Mob.: 098 /408 536

E-mail: socijalna.sluzba1@czn.hr

Socijalna služba pruža stručnu i savjetodavnu pomoć, posreduje u ostvarivanju socijalnih i drugih prava, pruža pomoć u naravi (hrana, odjeća, obuća, drva za ogrjev, namještaj i dr.), financijsku pomoć, te omogućuje posudbu bolesničkih kreveta, invalidskih kolica i drugih pomagala.

Rad sa strankama: ponedjeljkom i srijedom od 9:00 do 12:00 sati; četvrtkom od 14:00 do 17:00 sati.

2. Obiteljsko savjetovalište

Adresa: Babonićeva 121, 10000 Zagreb

Voditeljica: Ana Sarić

Mob.: 098/408 535 

E-mail: savjetovaliste.psiholog@czn.hr

Irena Konda – socijalna radnica, ADI savjetnik (za rad sa djecom)

Mob.: 099 2391 610

E-mailsavjetovaliste.djeca@czn.hr

Savjetovalište je namijenjeno osobama koje imaju osobnih, bračnih ili obiteljskih poteškoća, problema u odnosu s drugima, razvojnih ili obrazovnih teškoća, a žele ih riješiti uz stručnu pomoć. Usluge Savjetovališta za klijente su besplatne.

Radno vrijeme za stranke:

ponedjeljkom, utorkom, srijedom i petkom: 8:00 – 16:00 sati;

četvrtkom: 10:00 – 18:00 sati.

3. Župni caritasi

Adresa: Babonićeva 121, 10000 Zagreb

Koordinator: Davor Zeko

Mob.: 098/408 976

E-mail: zupni.caritasi@czn.hr

Djelovanje Nadbiskupijskog Caritasa i provođenje karitativnih aktivnosti pomoći potrebnima nezamislivo je bez mreže župnih caritasa koji su mjesta konkretne pomoći i autentičnog svjedočenja djelotvorne ljubavi Crkve među vjernicima. Rad župnih caritasa pri Nadbiskupijskom Caritasu prati koordinator koji podržava i razvija mrežu, potiče razvoj volonterstva te promiče kršćansku solidarnost u župama kako bi Caritas svojom pomoću došao do najpotrebitijih.

4. Pomoć u kući

Adresa: Babonićeva 121, 10000 Zagreb

Voditeljica: Marina Soldo

Mob.: 099/6290 387

E-mail: pomocukuci@czn.hr

U okviru usluge »Pomoć u kući« starijim, bolesnim i nemoćnim osobama pružaju se usluge čišćenje kućanstva, pranje i glačanje rublja, pomoć oko osobne higijene, odlazak u kupovinu, ambulantu, na groblje, pratnja u šetnju, do liječnika, usluge mjerenja tlaka i šećera u krvi, pomoć kod manjih kućanskih popravaka i drugo prema potrebi. Osim toga pruža im se pomoć u naravi (hrani, odjeći, obući, pokrivačima, higijenskim potrepštinama, pelenama za odrasle) te pomoć u nabavi lijekova i sanitetskog materijala.

5. Socijalna samoposluga

Adresa: Crnojezerska 20, 10000 Zagreb

Tel.: 01 3457 175

Kontakt osoba: Suzana Klarić

Mob.: 099/2391 612

E-mail: soc.samoposluga@czn.hr 

Caritas Zagrebačke nadbiskupije otvorio je 17. prosinca 2009. godine prvu Socijalnu samoposlugu u Republici Hrvatskoj. Cilj projekta je osigurati minimalne egzistencijalne uvjete za socijalno ugrožene obitelji i samce s područja Grada Zagreba, Zagrebačke, Karlovačke i Krapinsko-Zagorske županije pružanjem materijalne pomoći u prehrambenim i drugim proizvodima. 

6. Posudionica bolesničkih kreveta i ortopedskih pomagala

Adresa: Avenija Dubrava 218, 10040 Zagreb

Mob: 099/8086 853

E-mail: posudionica@czn.hr

Caritas Zagrebačke nadbiskupije dugi niz godina obiteljima s bolesnim članovima pomaže posudbom bolesničkih kreveta, pelena za odrasle, invalidskih kolica i drugih pomagala.

Svi koji su u potrebi za bolesničkim krevetom, invalidskim kolicima, hodalicom ili drugim pomagalima za skrb o bolesnicima, za posudbu pomagala mogu se obratiti na broj mobitela 099 808 68 53 ili e-mailom na adresu posudionica@czn.hr .

Uz zamolbu potrebno je priložiti i presliku medicinskog dokumenta iz kojega je vidljiva opravdanost potrebe za traženim pomagalom.

Pomagala se preuzimaju utorkom od 11:00 do 17:00 sati na adresi Avenija Dubrava 218, u Posudionici ortopedskih pomagala Caritasa Zagrebačke nadbiskupije ili po dogovoru u skladištu Caritasa, Ribička 4, Rakitje.

7. Kuća za odmor i edukacije Kalje

Adresa: Kalje, 10456 Kalje

Kontakt: 098/408 534

E-mail: kuca.kalje@czn.hr 

Kuća u Kalju koristi se za organiziranje jednodnevnih i višednevnih edukativnih i duhovnih programa različitih skupina i kategorija korisnika.

II. SEKTOR PRUŽANJA USLUGA SOCIJALNE SKRBI I DRUGIH OBLIKA SKRBI:

Voditeljica Sektora: Suzana Horvat Kutle

E-mail:socijalne.usluge@czn.hr

Mob: 099/5246 948

1. Kuća za zbrinjavanje djece i odraslih osoba s tjelesnim i mentalnim oštećenjima “Bl. Alojzije Stepinac” – Brezovica

Adresa: Brezovička cesta 98, 10257 Brezovica

Tel.: 01 6537 806

E-mail: kuca.brezovica@czn.hr

Voditelj kuće: v. d. voditelja Berislav Janjić

Mob: 099/2391 602

Kuća pruža uslugu skrbi o djeci s teškoćama u razvoju od 3. do 21. godine te uslugu poludnevnog boravka odraslim osobama s invaliditetom, a počela je s radom u listopadu 1994. godine. Kapacitet kuće je 75 korisnika na dugotrajnom smještaju i 45 korisnika na poludnevnom boravku (trenutno 20). Korisnicima se osigurava zadovoljenje osnovnih životnih potreba: smještaj, prehrana, održavanje osobne higijene, odijevanje i zdravstvena skrb, stručna pomoć i podrška u odgoju, rehabilitaciji, školskim i izvanškolskim aktivnostima, radna – okupacija i fizioterapija, socio-pedagoški programi, senzorička integracija, snoezelen room, duhovni sadržaji te organizirane aktivnosti provođenja slobodnog vremena. Korisnici se u pravilu smještaju rješenjem Centra za socijalnu skrb.

Djeci s teškoćama u razvoju donatori mogu pomoći materijalnim donacijama (odjeća, obuća, igračke, školski pribor, kozmetika, tehnički uređaji, informatička oprema) i novčanim prilozima ili organiziranjem ljetovanja, zimovanja, izleta, odlaska u kino, koncerte, kazališta, muzeje, na sportske događaje i sl. Volonteri se mogu uključiti u rad s djecom, pomagati im u učenju, šetati s njima, organizirati im slobodno vrijeme te sudjelovati u kreativnim radionicama.

2. Kuća za smještaj djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi od predškolske dobi do završetka obrazovanja „Kuća Emaus“ – Dubec

Adresa: Dubečka cesta 83, 10000 Zagreb

Tel.: 01 2924 060

Kućni mobitel: 099/2391 609

E-mail: kuca.dubec@czn.hr

Voditelj kuće: v. d. voditelja Suzana Horvat Kutle

Mob.: 099/5246 948

U Kući se pruža usluga skrbi o djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi srednjoškolskog uzrasta do njihove punoljetnosti, odnosno završetka školovanja. Kuća je počela s radom u rujnu 2007. godine. Kapacitet kuće je 17 korisnika. Djeci se osigurava sigurno odrastanje uz zadovoljenje životnih potreba: stanovanje, prehrana, održavanje osobne higijene, odijevanje i zdravstvena skrb te stručna pomoć i podršku u odgoju, obrazovanju, školskim i izvanškolskim aktivnostima, u modelu obiteljskog ozračja. Djeca su uključena u redoviti odgojno-obrazovni sustav, a misija kuće je zbrinuti, osnažiti i osposobiti ih za daljnji samostalan život. Korisnici se smještaju rješenjem Centra za socijalnu skrb.

3. Kuća za smještaj djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi od predškolske dobi do završetka obrazovanja „Kuća sv. Franje“

Adresa: Vugrovec Augusta Šenoe 52, Vugrovec, 10360 Sesvete

Tel.: 01/2044 010

Kućni mobitel: 099/2391 604

E-mail: kuca.vugrovec@czn.hr

Voditeljica kuće: Ivana Vincek Kovačić

Mob.: 099/2391 603

Kuća pruža uslugu skrbi o djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi , primarno starije predškolske i osnovnoškolske dobi, kao i srednjoškolskog uzrasta do njihove punoljetnosti, odnosno završetka školovanja. Kuća je počela s radom 7. listopada 1972. godine, a kapacitet je 34 korisnika. Djeci se osigurava sigurno i kvalitetno okruženje za daljnji rast i razvoj uz zadovoljenje životnih potreba: stanovanje, prehrana, održavanje osobne higijene, odijevanje i zdravstvena skrb te stručna pomoć i podršku traumatskim iskustvima, odgoju, obrazovanju, školskim i izvanškolskim aktivnostima. Djeca su uključena u redoviti odgojno-obrazovni sustav. Korisnici se smještaju rješenjem Centra za socijalnu skrb.

4. Kuća za smještaj trudnica, majki s malom djecom i djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi do 3. godine starosti – „Kuća ljubavi“ – Savica Šanci

Adresa: Budaševska 20, 10000 Zagreb

Tel.: 01 2408 833

Kućni mobitel.: 098/9840 594

E-mail: kuca.ljubavi@czn.hr

Voditeljica kuće: Maja Baljak

Mob.: 099/2391 606

Kuća osigurava smještaj maloljetnim i punoljetnim trudnicama i majkama s djecom od rođenja do godine dana života, a koji iz različitih razloga nemaju osnovnih uvjeta živjeti samostalno ili u svojim obiteljima. Mlade trudnice i majke kojima je izostala podrška obitelji ovdje se osnažuju za samostalan život i brigu o djetetu kroz aktivnosti za trudnice i majke te malodobnu djecu: učenje pravilne brige o djeci, učenje svakodnevnih kućanskih poslova, pomoć pri ostvarivanju novčanih i drugih prava, pomoć pri traženju zaposlenja i stana, likovne, kulinarske, psihosocijalne radionice. Također se u Kući se pruža i smještaj djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi od rođenja do treće godine života. Njega i skrb te sigurno mjesto rasta i ranog psihomotornog razvoja primarni je zadatak u odnosu na ovu najmlađu korisničku skupinu.

5. Kuća za zbrinjavanje žrtava obiteljskog nasilja

Tajna lokacija

Tel. 01/366 8824

E-mail: sigurna.kuca@czn.hr

Voditeljica: v.d. voditelja Rebeka Mihaljević

Mob.: 099 2391 614

Kuća pruža uslugu smještanja ženama i njihovoj djeci – žrtvama obiteljskog nasilja izvan vlastite obitelji. Uz pomoć i sigurnost u kriznoj situaciji eskalacije nasilja u obitelji i zaštitu od takvog ponašanja, Kuća osigurava zadovoljavanje životnih potreba: stanovanje, prehranu, održavanje osobne higijene, odijevanje i zdravstvenu skrb, stručnu psihosocijalnu pomoć i podršku, savjetovanje, individualni i grupni rad, pomoć pri odgoju djece, duhovnu i vjersku skrb. Korisnici se smještaju rješenjem Centra za socijalnu skrb, a kapacitet Kuće je 19 korisnika.

6. Caritasovo prihvatilište za beskućnike

Adresa: Dugoselska 71, 10361 Sesvetski Kraljevec

Tel.: 01/4678 656

E-mail: kuca.beskucnici@czn.hr

Voditeljica: Iva Hrvačić 

Mob.: 099/62 90 388

Prihvatilište pruža beskućnicima uslugu privremenog smještaja u kriznim situacijama. Usluga je dostupna beskućnicima s područja cijele Republike Hrvatske koji zatraže smještaj posredovanjem nadležnog Centra za socijalnu skrb do popunjenosti kapaciteta Kuće. Privremeni smještaj može trajati najdulje do šest mjeseci, iznimno do godinu dana. Kapacitet prihvatilišta je 21 korisnik. Beskućnicima se nudi 24-satni smještaj koji uključuje tri obroka, pomoć u odjeći i obući, higijenske potrepštine za održavanje osobne higijene, odjeće i životnog prostora, posredovanje pri ishodovanju dokumenata (osobne i zdravstvene iskaznice), pomoć pri ostvarivanju prava na mirovinu ili vojnu opskrbninu, pomoć pri smještaju u dom za stare i nemoćne osobe i udomiteljske obitelji, suradnja s CZSS-ima radi ostvarivanja drugih prava iz socijalne skrbi, karijerno savjetovanje – mogućnost nastavka školovanja ili prekvalifikacije za radno sposobne korisnike, besplatna pravna pomoć volontera Pravne klinike, pomoć medicinske sestre – mjerenje tlaka, šećera u krvi i saniranje lakših ozljeda, psihološka pomoć i savjetovanje, psihijatrijska pomoć i savjetovanje (u okviru projekata), cjelovita psihosocijalna podrška i pomoć pri resocijalizaciji.

7. Stambena zajednica za osobe s invaliditetom (Trešnjevka)

Adresa: Nijemčanska 14, 10000 Zagreb

Voditeljica: Marija Cvitić

Tel: 01/2921 110

Mob: 099/8198 370

E-mail: stambena.zajednica@czn.hr 

Usluga organiziranog stanovanja je izvaninstitucionalna socijalna usluga kojom se osobama s invaliditetom osigurava stanovanje u stambenoj jedinici uz stalnu stručnu i drugu pomoć i potporu u osiguravanju osnovnih životnih te socijalnih, radnih, kulturnih, obrazovnih, rekreacijskih i drugih potreba. Usluga se provodi u skladu s principima osobno usmjerenog pristupa i aktivne podrške korisnicima, a cilj je poboljšanje kvalitete života, uspostavljanje i održavanje socijalnih uloga, poticanje aktivnog življenja, socijalno uključivanje i izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom.

8. Kuća za mlade „Da život imaju!“

Adresa: Selska cesta 165, 10110 Zagreb

Tel.: 01 6646 732, 01 3758 204

Fax.: 01 3758 214

Mob: 099 6203 440

E-mail: kuca.dazivotimaju@czn.hr

Voditeljica: Mara Ivančić

Kuća je namijenjena mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi koji po završetku srednje škole te nakon navršene 21. godine ako studiraju, moraju napustiti domove sustava socijalne skrbi ili udomiteljske obitelji u kojima su do tada živjeli. Kuća je dom i za studente slabijeg imovinskog stanja iz cijele Hrvatske koji ne ostvare pravo na studentski dom. Kapacitet kuće je 31 osoba.

Osim smještaja mladima se pružaju psihosocijalna podrška i savjetovanje, pomoć u stručnom osposobljavanju (dokvalifikacije, prekvalifikacije…), edukacije financijskog opismenjavanja i komunikacijskih vještina, informatičke i kulinarske radionice te pomoć pri zapošljavanju i rješavanju stambenog pitanja.

9. Kuća za smještaj studenata (Vukomerec)

Adresa: Srednjopoljski put 20, 10000 Zagreb

Mob: 099/6203 440

E-mail: kuca.dazivotimaju@czn.hr

Osoba za kontakt: Mara Ivančić

U kući se nudi smještaj i podrška mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi koji nakon punoljetnosti moraju napustiti domove i udomiteljske obitelji kao i mogućnost stanovanja studentima slabijeg imovinskog stanja koji to pravo nisu ostvarili u studentskim domovima. Kapacitet Kuće je 11 korisnika. 

Galerija slika

Donirajte

Donirajte

Dragi prijatelji Hrvatskog Caritasa, pozivamo Vas da donirate putem web stranice te tako postanete promicatelji pravednijeg svijeta i partneri Hrvatskog Caritasa.

Odaberi akciju

Odaberi iznos

Ili upiši svoj iznos (€):

Nastavi
Caritas Đakovačko-osječke nadbiskupije

Josipa Jurja Strossmayera 58
31000 Osijek
Tel: 031 253 910
E-mail: caritas@djos.hr
Web adresa: www.caritas.djos.hr

Caritas Gospićko-senjske biskupije

Dr. Ante Starčevića br. 19
53 000 Gospić
Tel: 053 575 241
E-mail: caritas.gos.senjske.biskupije@gs.t-com.hr

Caritas Hvarsko-bračko-viške biskupije

Hanibala Lucića 18
21450 Hvar
Tel: 021 741 354
E-mail: fbarcot@gmail.com

Caritas Križevačke eparhije

Strmac Pribićki 1
10454 Krašić
Tel: 098 953 34 13
E-mail: nkrajacic1979@gmail.com

Caritas Porečke i Pulske biskupije

Jurja Dobrile 6
52000 Pazin
Tel: 052 624 306
E-mail: caritas@pazinski-kolegij.hr
Web adresa: www.biskupija-porecko-pulska.hr/ustanove/caritas.html

Caritas Požeške biskupije

Franje Cirakija 12
34000 Požega
Tel: 034 272 988
E-mail: caritas@pozeska-biskupija.hr
Web adresa: www.pozeska-biskupija.hr

Caritas Riječke nadbiskupije

Osječka 84a
51000 Rijeka
Tel: 051 651 002, 051 511 443
E-mail: caritasrijeka@gmail.com, caritas@ri-nadbiskupija.com
Web adresa: www.caritas.ri-nadbiskupija.com

Caritas Sisačke biskupije

Trg bana Jelačića 1
Sisak 44000
Tel: 044 530 222
E-mail: caritas@biskupija.sisak.hr
Web adresa: http://www.caritassisak.hr/

Caritas Splitsko-makarske nadbiskupije

Zrinsko-frankopanska 43
21000 Split
Tel: 021 318 740
E-mail: caritas-info@smn.hr
Web adresa: www.caritas-smn.hr

Caritas Šibenske biskupije

Težačka 106
22000 Šibenik
Tel: 022 216 447, 022 215 820
E-mail: caritas-biskupije-sibenik@si.t-com.hr
Web adresa: www.sibenska-biskupija.hr/caritas

Caritas Varaždinske biskupije

Pavlinska 4
42000 Varaždin
Tel: 042 320 205
E-mail: caritas.biskupije.varazdin@gmail.com
Web adresa: www.biskupija-varazdinska.hr

Caritas Vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj

Ksaverska cesta, 12
10000 Zagreb
Tel: 01 4670 660
E-mail: caritas.vojnog.ordinarijata@caritas.hr

Caritas Zadarske nadbiskupije

Dr. Franje Tuđmana 24/0, p.p. 193
23000 Zadar
Tel: 023 316 710
E-mail: caritas@zd.t-com.hr
Web adresa: www.caritas-zadar.hr

Caritas Zagrebačke nadbiskupije (CZN)

Babonićeva 121
10000 Zagreb
Tel: 01 4817 716
E-mail: czn@czn.hr
Web adresa: www.czn.hr

Caritas Dubrovačke biskupije

Vatroslava Lisinskog 13a
20000 Dubrovnik
Tel: 020 612 240
E-mail: caritas@dubrovacka-biskupija.hr
Web adresa: https://caritas.db.hr/

Caritas Krčke biskupije

Stjepana Radića 1
51500 Krk
Tel: 051 222 303
E-mail: caritas@biskupijakrk.hr
Web adresa: https://biskupijakrk.hr/?page_id=49

Caritas Bjelovarsko-križevačke biskupije

Trg Eugena Kvaternika 5
43000 Bjelovar
Tel: 043 638 642
E-mail: ured@biskupija-bkb.hr