Caritas Zagrebačke nadbiskupije (CZN)

Caritas Zagrebačke nadbiskupije je pastoralna i karitativna ustanova Zagrebačke nadbiskupije, punopravni je član Hrvatske mreže protiv siromaštva, Hrvatske mreže za beskućnike i Hrvatske mreže socijalnih samoposluga. Ima pravnu osobnost na kanonskom i građanskom području te ima status pravne osobe Katoličke Crkve, neprofitne organizacije, humanitarne organizacije, posrednika u doniranju hrane te organizatora volontiranja. Osnovna djelatnost Caritasa Zagrebačke nadbiskupije odvija se kroz dva sektora, sektor pružanja karitativne pomoći, te sektor pružanja usluga socijalne skrbi.

Adresa:

Babonićeva 121

10000 Zagreb

Tel: 01 4817 716

Faks: 01 4852 864

E-mail: czn@czn.hr

Web: www.czn.hr

 

Predsjednik: mons. Zlatko Koren

Ravnateljica: s. Jelena Lončar

Tajnik: Zvonko Erceg

 

Programi i projekti:

Caritas Zagrebačke nadbiskupije je pastoralna i karitativna ustanova Zagrebačke nadbiskupije, punopravni je član Hrvatske mreže protiv siromaštva, Hrvatske mreže za beskućnike i Hrvatske mreže socijalnih samoposluga. Ima pravnu osobnost na kanonskom i građanskom području te ima status pravne osobe Katoličke Crkve, neprofitne organizacije, humanitarne organizacije, posrednika u doniranju hrane te organizatora volontiranja. Osnovna djelatnost Caritasa Zagrebačke nadbiskupije odvija se kroz dva sektora, sektor pružanja karitativne pomoći, te sektor pružanja usluga socijalne skrbi.

 

I. Sektor pružanja usluga socijalne skrbi i drugih oblika skrbi:

Voditeljica Sektora: Suzana Horvat Kutle

E-mail: socijalne.usluge@czn.hr

Mob: 099 5246 948

 

1. Kuća za zbrinjavanje djece i odraslih osoba s tjelesnim i mentalnim oštećenjima “Bl. Alojzije Stepinac” – Brezovica

Brezovička cesta 98
10257 Brezovica

Tel.: 01 6537 806

E-mail: kuca.brezovica@czn.hr

Voditeljica: Ivana Kokić Ajazaj

Mob
.:099 2391 602

Kuća pruža uslugu skrbi o djeci s teškoćama u razvoju od 3. do 21. godine te uslugu poludnevnog boravka odraslim osobama s invaliditetom, a počela je s radom u listopadu 1994. godine. Kapacitet kuće je 75 korisnika na dugotrajnom smještaju i 45 korisnika na poludnevnom boravku (trenutno 20). Korisnicima se osigurava zadovoljenje osnovnih životnih potreba: smještaj, prehrana, održavanje osobne higijene, odijevanje i zdravstvena skrb, stručna pomoć i podrška u odgoju, rehabilitaciji, školskim i izvanškolskim aktivnostima, radna – okupacija i fizioterapija, socio-pedagoški programi, senzorička integracija, snoezelenroom, duhovni sadržaji te organizirane aktivnosti provođenja slobodnog vremena. Korisnici se u pravilu smještaju rješenjem Centra za socijalnu skrb.

Djeci s teškoćama u razvoju donatori mogu pomoći materijalnim donacijama (odjeća, obuća, igračke, školski pribor, kozmetika, tehnički uređaji, informatička oprema) i novčanim prilozima ili organiziranjem ljetovanja, zimovanja, izleta, odlazska u kino, koncerte, kazališta, muzeje, na sportske događaje i sl. Volonteri se mogu uključiti u rad s djecom, pomagati im u učenju, šetati s njima, organizirati im slobodno vrijeme te sudjelovati u kreativnim radionicama.

 

2. Kuća za smještaj djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi od predškolske dobi do završetka obrazovanja „Kuća Emaus“ – Dubec

Dubečka cesta 83
10000 Zagreb

Tel.: 01 2924 060

Kućni mobitel: 099 2391 609

E-mail: kuca.dubec@czn.hr

Voditelj kuće: v. d. voditelja Suzana Horvat Kutle,

Mob.: 099 5246 948

U Kući se pruža usluga skrbi o djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta do njihove punoljetnosti, odnosno završetka školovanja. Kuća je počela s radom u rujnu 2007. Godine. Kapacitet kuće je 16 korisnika. Djeci se osigurava zadovoljenje životnih potreba: stanovanje, prehrana, održavanje osobne higijene, odijevanje i zdravstvena skrb te stručna pomoć i podršku u odgoju, obrazovanju, školskim i izvanškolskim aktivnostima. Korisnici se smještaju rješenjem Centra za socijalnu skrb. Djeca su uključena u redoviti odgojno-obrazovni sustav.

 

3. Kuća za smještaj djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi od predškolske dobi do završetka obrazovanja „Kuća sv. Franje“ – Vugrovec Augusta Šenoe 52, Vugrovec, 10360 Sesvete

Tel.: 01 2044 010

Kućni mobitel.: 099 2391 604

E-mail: kuca.vugrovec@czn.hr

Voditeljica kuće: Ivana Vincek Kovačić,
Mob.: 099 2391 603

Kuća pruža  uslugu  skrbi o djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi osnovnoškolskog srednjoškolskog uzrasta do njihove punoljetnosti, odnosno završetka školovanja. Kuća je počela s radom 7. listopada 1972. godine, kapacitet je 32 korisnika. Djeci se osigurava zadovoljenje životnih potreba: stanovanje, prehrana, održavanje osobne higijene, odijevanje i zdravstvena skrb te stručna pomoć i podršku u odgoju, obrazovanju, školskim i izvanškolskim aktivnostima. Korisnici se smještaju rješenjem Centra za socijalnu skrb. Djeca su uključena u redoviti odgojno-obrazovni sustav.

 

4. Kuća za smještaj trudnica, majki s malom djecom i djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi do 3. godine starosti – „Kuća ljubavi“ – Savica Šanci

Budaševska 20
10000 Zagreb

Tel.: 01 2408 833

Kućni mobitel.: 098 9840 594

E-mail: kuca.ljubavi@czn.hr

Voditeljica kuće: Maša Kletuš,
Mob.: 099 2391 606

Kuća osigurava smještaj maloljetnim i punoljetnim trudnicama i majkama s djecom od rođenja do godine dana života, a koji iz različitih razloga nemaju osnovnih uvjeta živjeti samostalno ili u svojim obiteljima.  U Kući se pruža smještaj i djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi od rođenja do treće godine života. Provode se i aktivnosti za trudnice i majke te malodobnu djecu: učenje pravilne brige o djeci, učenje svakodnevnih kućanskih poslova, pomoć pri ostvarivanju novčanih i drugih prava, pomoć pri traženju zaposlenja i stana, likovne, kulinarske, psihosocijalne radionice, igra usmjerena na učenje i psihomotorički razvoj, učenje samostalnosti u aktivnostima svakodnevnog života, likovne i glazbene radionice.

 

5. Kuća za zbrinjavanje žrtava obiteljskog nasilja

PP 64
10000 Zagreb

Tel. 01 366 8824

E-mail: sigurna.kuca@czn.hr

Voditeljica: Ljiljana Karlović,
Mob.: 099 2391 614

Kuća pruža uslugu smještanja žrtvama obiteljskog nasilja izvan vlastite obitelji. Uz pomoć i sigurnost u kriznoj situaciji eskalacije nasilja u obitelji i zaštitu od takvog ponašanja, Kuća osigurava zadovoljavanje životnih potreba: stanovanje, prehranu, održavanje osobne higijene, odijevanje i zdravstvenu skrb, stručnu psihosocijalnu pomoć i podršku, savjetovanje, individualni i grupni rad, pomoć pri odgoju djece, duhovnu i vjersku skrb. Korisnici se smještaju rješenjem Centra za socijalnu skrb, kapacitet Kuće je 19 korisnika.

 

6. Caritasovo prihvatilište za beskućnike

Dugoselska 71
10361 Sesvetski Kraljevec

Tel.: 01 4678 656

E-mail: kuca.beskucnici@czn.hr

Voditeljica: Iva Hrvačić,
Mob.: 099 62 90 388

Prihvatilište pruža beskućnicima uslugu privremenog smještaja u kriznim situacijama. Usluga je dostupna beskućnicima s područja cijele Republike Hrvatske koji zatraže smještaj posredovanjem nadležnog Centra za socijalnu skrb do popunjenosti kapaciteta Kuće. Privremeni smještaj može trajati najdulje do šest mjeseci, iznimno do godinu dana. Kapacitet prihvatilišta je 21 korisnik. Beskućnicima se nudi 24-satni smještaj koji uključuje tri obroka, pomoć u odjeći i obući, higijenske potrepštine za održavanje osobne higijene, odjeće i životnog prostora, posredovanje pri ishodovanju dokumenata (osobne i zdravstvene iskaznice), pomoć pri ostvarivanju prava na mirovinu ili vojnu opskrbninu, pomoć pri smještaju u dom za stare i nemoćne osobe i udomiteljske obitelji, suradnja s CZSS-ima radi ostvarivanja drugih prava iz socijalne skrbi, karijerno savjetovanje – mogućnost nastavka školovanja ili prekvalifikacije za radno sposobne korisnike, besplatna pravna pomoć volontera Pravne klinike, pomoć medicinske sestre – mjerenje tlaka, šećera u krvi i saniranje lakših ozljeda, psihološka pomoć i savjetovanje, psihijatrijska pomoć i savjetovanje (u okviru projekata), cjelovita psihosocijalna podrška i pomoć pri resocijalizaciji.

 

Kuću za mlade „Da život imaju“

Selska cesta 165
10110 Zagreb

Tel.: 01 6646 732, 01 3758 204

Fax.: 01 3758 214

Mob: 099 6203 440

E-mail: kuca.dazivotimaju@czn.hr

Voditeljica: Daniela Petković

Kuća je namijenjena mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi koji po završetku srednje škole te nakon navršene 21. godine ako studiraju, moraju napustiti domove sustava socijalne skrbi ili udomiteljske obitelji u kojima su do tada živjeli. Na raspolaganju će im biti stručne službe za psihosocijalnu podršku, savjetovanje u usavršavanju, dodatnoj prekvalifikaciji, edukacijama. Za razliku od domova u kojima su dosad živjeli, neće imati nadzor odgajateljice i strukturirani ritam života, već će dnevne obveze i poslove samostalno organizirati. Predviđeni rok boravka u Kući je godinu dana, a punit će se ovisno o potrebama mladih koji izlaze iz sustava socijalne skrbi. Kuća je novi dom i za studente slabijeg imovinskog stanja iz cijele Hrvatske koji ne ostvare pravo na studentski dom. Kapacitet kuće je 31 osoba.

II. Sektor karitativnog rada

Voditeljica sektora: Elza Parlov
Mob.: 098 386 285

E-mail: karitativni.rad@czn.hr

  1. Socijalna služba

Babonićeva 121

10000 Zagreb

Voditeljica: Jadranka Bosnar,

Mob. 098 408-536

E-mail: socijalna.sluzba1@czn.hr; socijalna.sluzba2@czn.hr

Svi kojima je potrebna financijska, materijalna, savjetodavna ili druga pomoć, dobivaju je preko Caritasove socijalne službe koja opravdanost potrebe korisnika utvrđuje razgovorom i/ili terenskim posjetima te provjerom podataka o statusu korisnika u suradnji s nadležnim centrima za socijalnu skrb, župama, župnim caritasima i drugim institucijama. Korisnicima se pruža i odgovarajuća savjetodavna pomoć te pomoć u organiziranju smještaja u različite ustanove unutar i izvan Caritasa.

Socijalna služba radi sa strankama ponedjeljkom, srijedom i četvrtkom, od 9:00 do 12:00 sati.

 

2.Obiteljsko savjetovalište

Babonićeva 121

10000 Zagreb

Voditeljica: Tanja Kuprešak

E – savjetovaliste.psiholog@czn.hr

Mob.: 098 40 85 35 – klinički psiholog, psihoterapeut

E – savjetovaliste.duhasistent@czn.hr

Mob.: 098 40 85 37 – duhovni asistent, logoterapeut

E – savjetovaliste.djeca@czn.hr

Mob.: 099 2391 610 – socijalna radnica, ADI savjetnik (za rad sa djecom)

Savjetovalište je namijenjeno osobama koje imaju osobnih, bračnih ili obiteljskih poteškoća, problema u odnosu s drugima, razvojnih ili obrazovnih teškoća, a žele ih riješiti uz stručnu pomoć. Usluge Savjetovališta za klijente su besplatne.

Radno vrijeme za stranke:

ponedjeljkom, utorkom, srijedom i petkom: 8:00 – 16:00 sati;

četvrtkom: 10:00 – 18:00 sati

 

3. Župni caritasi

Babonićeva 121

10000 Zagreb

E-mail: zupni.caritasi@czn.hr

Koordinator: Davor Zeko

Mob.: 098 408 976

Djelovanje župnih caritasa sastoji se u razvijanju mreže župnih caritasa i volonterstva te promicanje kršćanske solidarnosti u župama Zagrebačke nadbiskupije.

 

4. Pomoć u kući

Babonićeva 121

10000 Zagreb

E-mail: pomocukuci@czn.hr

Voditeljica: Marina Soldo

Mob. 099 62 90 387

U okviru usluge »Pomoć u kući« starijim, bolesnim i nemoćnim osobama pružaju se usluge čišćenje kućanstva, pranje i glačanje rublja, pomoć oko osobne higijene, odlazak u kupovinu, ambulantu, na groblje, pratnja u šetnju, do liječnika, usluge mjerenja tlaka i šećera u krvi, pomoć kod manjih kućanskih popravaka i drugo prema potrebi. Osim toga pruža im se pomoć u naravi (hrani, odjeći, obući, pokrivačima, higijenskim potrepštinama, pelenama za odrasle) te pomoć u nabavi lijekova i sanitetskog materijala.

 

5. Socijalna samoposluga

Crnojezerska 20

10000 Zagreb

Tel.: 01 3457 175

Kontakt osoba:

Suzana Klarić

E-mail: soc.samoposluga@czn.hr

Mob.: 099 2391 612

Stalno prikupljanje i pružanje pomoći organizira se u svrhu podmirivanja potreba socijalno osjetljivih pojedinca i obitelji, zadovoljavanja njihovih potreba za prehranom i odjećom, higijenskih potrepštinama, drvima za ogrjev, školskim priborom, namještajem, bolesničkim krevetima i drugim pomagalima, pomoći u obnovi, izgradnji i opremanju stambenih objekata i sl.

 

6. Posudionica bolesničkih kreveta ortopedskih pomagala

Avenija Dubrava 218

10040 Zagreb

Mob.: 099 8086 853

E-mail: posudionica@czn.hr

Svi koji su u potrebi za bolesničkim krevetom, invalidskim kolicima, hodalicom ili drugim pomagalima za skrb o bolesnicima, za posudbu pomagala mogu se obratiti na broj mobitela 099 808 68 53 ili e-mailom na adresu posudionica@czn.hr.

Uz zamolbu potrebno je priložiti i presliku medicinskog dokumenta iz kojega je vidljiva opravdanost potrebe za traženim pomagalom.

Pomagala se mogu preuzeti utorkom od 9:00 do 15:00 sati i četvrtkom od 11:00 do 17:00 sati.

 

7. Kuća za odmor i edukacije Kalje

Kalje

10456 Kalje

Kontakt: 098 4085 34

E-mail: kuca.kalje@czn.hr

Kuća u Kalju koristi se za organiziranje jednodnevnih i višednevnih edukativnih i duhovnih programa različitih skupina i kategorija korisnika.

 

III. Zajedničke službe:

 

1. Služba projekata i volonterskih aktivnosti

Babonićeva 121

10000 Zagreb

 

E-mail: projekti@czn.hr

Mob: 099 4395 939

Projekti: Sandra Vrbančić

E-mail: volonteri@czn.hr

Mob: 099 2620 470

Koordinator volonterskih aktivnosti: Daniela Bukvić

Zadaća službe je pružanje podrške i koordinacija oko prijava projekata na javnim natječajima te promicanje volonterstva i koordinacija volonterskih aktivnosti unutar Caritasa.

 

2. Služba za računovodstveno-financijske i kadrovske poslove

Babonićeva 121

10000 Zagreb

Tel.: 01 4812 739

Voditeljica: Ankica Miljanović

 

3. Služba tehničkih poslova

Ribička ulica 4

10437 Bestovje

Tel.: 01 3323 887

Mob.: 098 408-538

E-mail: tehnicka.sluzba@czn.hr; skladiste@czn.hr


Galerija slika

Donirajte

Donirajte

Dragi prijatelji Hrvatskog Caritasa, pozivamo Vas da donirate putem web stranice te tako postanete promicatelji pravednijeg svijeta i partneri Hrvatskog Caritasa.

Odaberi akciju

Odaberi iznos

Ili upiši svoj iznos (€):

Nastavi
Caritas Đakovačko-osječke nadbiskupije

Josipa Jurja Strossmayera 58
31000 Osijek
Tel: 031 253 910
E-mail: caritas@djos.hr
Web adresa: www.caritas.djos.hr

Caritas Gospićko-senjske biskupije

Dr. Ante Starčevića br. 19
53 000 Gospić
Tel: 053 575 241
E-mail: caritas.gos.senjske.biskupije@gs.t-com.hr

Caritas Hvarsko-bračko-viške biskupije

Hanibala Lucića 18
21450 Hvar
Tel: 021 741 354
E-mail: fbarcot@gmail.com

Caritas Križevačke eparhije

Strmac Pribićki 1
10454 Krašić
Tel: 098 953 34 13
E-mail: nkrajacic1979@gmail.com

Caritas Porečke i Pulske biskupije

Jurja Dobrile 6
52000 Pazin
Tel: 052 624 306
E-mail: caritas@pazinski-kolegij.hr
Web adresa: www.biskupija-porecko-pulska.hr/ustanove/caritas.html

Caritas Požeške biskupije

Franje Cirakija 12
34000 Požega
Tel: 034 272 988
E-mail: caritas@pozeska-biskupija.hr
Web adresa: www.pozeska-biskupija.hr

Caritas Riječke nadbiskupije

Osječka 84a
51000 Rijeka
Tel: 051 651 002, 051 511 443
E-mail: caritasrijeka@gmail.com, caritas@ri-nadbiskupija.com
Web adresa: www.caritas.ri-nadbiskupija.com

Caritas Sisačke biskupije

Trg bana Jelačića 1
Sisak 44000
Tel: 044 530 222
E-mail: caritas@biskupija.sisak.hr
Web adresa: http://www.caritassisak.hr/

Caritas Splitsko-makarske nadbiskupije

Zrinsko-frankopanska 43
21000 Split
Tel: 021 318 740
E-mail: caritas-info@smn.hr
Web adresa: www.caritas-smn.hr

Caritas Šibenske biskupije

Težačka 106
22000 Šibenik
Tel: 022 216 447, 022 215 820
E-mail: caritas-biskupije-sibenik@si.t-com.hr
Web adresa: www.sibenska-biskupija.hr/caritas

Caritas Varaždinske biskupije

Pavlinska 4
42000 Varaždin
Tel: 042 320 205
E-mail: caritas.biskupije.varazdin@gmail.com
Web adresa: www.biskupija-varazdinska.hr

Caritas Vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj

Ksaverska cesta, 12
10000 Zagreb
Tel: 01 4670 660
E-mail: caritas.vojnog.ordinarijata@caritas.hr

Caritas Zadarske nadbiskupije

Dr. Franje Tuđmana 24/0, p.p. 193
23000 Zadar
Tel: 023 316 710
E-mail: caritas@zd.t-com.hr
Web adresa: www.caritas-zadar.hr

Caritas Zagrebačke nadbiskupije (CZN)

Babonićeva 121
10000 Zagreb
Tel: 01 4817 716
E-mail: czn@czn.hr
Web adresa: www.czn.hr

Caritas Dubrovačke biskupije

Vatroslava Lisinskog 13a
20000 Dubrovnik
Tel: 020 612 240
E-mail: caritas@dubrovacka-biskupija.hr
Web adresa: https://caritas.db.hr/

Caritas Krčke biskupije

Stjepana Radića 1
51500 Krk
Tel: 051 222 303
E-mail: caritas@biskupijakrk.hr
Web adresa: https://biskupijakrk.hr/?page_id=49

Caritas Bjelovarsko-križevačke biskupije

Trg Eugena Kvaternika 5
43000 Bjelovar
Tel: 043 638 642
E-mail: ured@biskupija-bkb.hr