Vijesti

Vijesti

HBK objavila knjigu „Ugovor o Caritasu: autentično tumačenje i komentar“

Kao ugovorna strana HBK je objavila iscrpan komentar i autentično tumačenje provedbenog Ugovora o Caritasu Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj sklopljenog 18. ožujka 2022. s Vladom RH. Autor knjige je izv. prof. dr. sc. Ivan Milotić.

Dana 18. ožujka 2022. tadašnji predsjednik HBK mons. Želimir Puljić i predsjednik Vlade RH mr. sc. Andrej Plenković potpisali su u Vladi Ugovor o Caritasu Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj, koji je zatim objavljen u Narodnim novinama (br. 43/22) i Službenim vijestima Hrvatske biskupske konferencije (Sl. vij. HBK, br. 1(31), god. XXI, 2022., str. 9-18). Ugovor je rezultat višegodišnjih priprema te gotovo jednogodišnjega intenzivnog i vrlo složenog procesa pregovaranja i usuglašavanja stavova između dviju ugovornih strana. 

Zbog njegove presudne važnosti za pravno uređivanje i prepoznavanje u hrvatskom pravnom poretku djelatnosti Hrvatskog Caritasa, dijecezanskih Caritasa, ali i svih čimbenika u Crkvi koji institucionalno ili neinstitucionalno djeluju u karitativnom i socijalnom području, HBK je odlučila objaviti taj ugovor zajedno s njegovim prijevodima na engleski i talijanski jezik. Međutim , kako se u procesu pregovaranja i usuglašavanja njegova sadržaja nametnula potreba da se osim pravnih pravila iznese sve što je pratilo taj ugovor, ali i razlozi i motivi za svako pojedinačno rješenje, pa i čitav hodogram nastanka s precizno naznačenim dionicima toga procesa, HBK je kao strana toga ugovora odlučila objaviti i autentično tumačenje i iscrpan komentar svih njegovih odredaba. U knjizi „Ugovor o Caritasu: autentično tumačenje i komentar“ protumačena je svaka odredba tog ugovora i za svaku je iznesen razlog i kontekst zbog kojega je pravilo baš tako izraženo te, naposljetku, što se svakim konkretnim pravilom rješava te koji je njegov dalekosežniji smisao i cilj.

Zadatak priređivanja autentičnog tumačenja i iscrpnoga komentara povjeren je izv. prof. dr. sc. Ivanu Milotiću, koji je bio uključen u čitav proces nastanka ugovora i neposredno mu posvjedočio. Ujedno je riječ o članu Pravne komisije HBK i Vijeća HBK za ekonomska pitanja te utemeljitelju kolegija na Pravnom fakultetu u Zagrebu o prožimanju kanonskog i hrvatskog (civilnog) prava. U nastanku ove publikacije kao članovi uredništva sudjelovali su i drugi predstavnici Crkve koji su bili dionici procesa nastanka ugovora.

Predgovor knjizi napisao je mons. Dražen Kutleša, splitsko makarski nadbiskup i predsjednik HBK. Uvodne riječi napisali su mons. Bože Radoš, varaždinski biskup i predsjednik Hrvatskoga Caritasa i Tomislav Glavnik OFM Conv., ravnatelj Hrvatskoga Caritasa. Hodogram nastanka Ugovora od početnih zamisli do njihova ostvarenja iznio je mons. Fabijan Svalina, sada srijemski biskup koadjutor, a u vrijeme čitava procesa ravnatelj Hrvatskoga Caritasa.

Recenzenti knjige su članovi Pravne komisije HBK Petar Popović (Papinsko sveučilište Sveti Križ), Dijana Mihalj (Katolički bogoslovni fakultet u Splitu), Domagoj Peranić i, osim njih, Budislav Vukas mlađi (Pravni fakultet u Rijeci).

„U ovoj se publikaciji sagledava Ugovor o Caritasu Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj u cjelini te se izlažu autentično tumačenje i komentarski osvrt kako na njegovu normativnu sastavnicu, tako i na čitav proces usuglašavanja, ali još i šire na čitav višegodišnji tijek njegova nastanka, od ideje do sklapanja. U njoj se otkrivaju autentična značenja, načini, pobude i razlozi formuliranja pravila i konkretnih nomotehničkih izričaja, htijenja i objektivne mogućnosti, ravnoteže i sve drugo što prati jedan takav specifičan proces. Ujedno se objelodanjuju i tvorci pojedinih rješenja, kao i razlozi koji su ih motivirali. Ova publikacija stoga nije dokumentarističko djelo, nego pouzdan i potpun uvid u norme, ali i njihovu pozadinu, što zajedno s drugim neformalnim pismenima koja su nastajala u procesu usuglašavanja čini interpretativni kriterij i odrednicu za spoznavanje teleologije čitavog akta i pojedinačnih pravila. Naposljetku, treba naglasiti da je autor zajedno sa suradnicima bio dijelom čitavog tog procesa pa je neposredno posvjedočio svim njegovim fazama i pojedinostima, što ovu knjigu čini pouzdanom i vjerodostojnom. Sve navedeno upućuje na to da ova knjiga nije samo komentar, već predstavlja i svojevrsno autentično tumačenje Ugovora o Caritasu Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj te kao takva ima znatnu praktičnu vrijednost za pravilnu i cjelovitu primjenu, i to baš onako kako su ugovorne strane to zamislile, htjele i normativno izrazile u međusobnoj interakciji“. 

(iz „Predgovora“ mons. Dražena Kutleše)

Knjiga ima 232 stranice, opremljena je kazalom, tvrdo je ukoričena, a izdana je u dvobojnoj crveno-crnoj pojavnosti s naznačenim obilježjima dviju ugovornih strana.

Donirajte

Donirajte

Dragi prijatelji Hrvatskog Caritasa, pozivamo Vas da donirate putem web stranice te tako postanete promicatelji pravednijeg svijeta i partneri Hrvatskog Caritasa.

Odaberi akciju

Odaberi iznos

Ili upiši svoj iznos (€):

Nastavi
Caritas Đakovačko-osječke nadbiskupije

Josipa Jurja Strossmayera 58
31000 Osijek
Tel: 031 253 910
E-mail: caritas@djos.hr
Web adresa: www.caritas.djos.hr

Caritas Gospićko-senjske biskupije

Dr. Ante Starčevića br. 19
53 000 Gospić
Tel: 053 575 241
E-mail: caritas.gos.senjske.biskupije@gs.t-com.hr

Caritas Hvarsko-bračko-viške biskupije

Hanibala Lucića 18
21450 Hvar
Tel: 021 741 354
E-mail: fbarcot@gmail.com

Caritas Križevačke eparhije

Strmac Pribićki 1
10454 Krašić
Tel: 098 953 34 13
E-mail: nkrajacic1979@gmail.com

Caritas Porečke i Pulske biskupije

Jurja Dobrile 6
52000 Pazin
Tel: 052 624 306
E-mail: caritas@pazinski-kolegij.hr
Web adresa: www.biskupija-porecko-pulska.hr/ustanove/caritas.html

Caritas Požeške biskupije

Franje Cirakija 12
34000 Požega
Tel: 034 272 988
E-mail: caritas@pozeska-biskupija.hr
Web adresa: www.pozeska-biskupija.hr

Caritas Riječke nadbiskupije

Osječka 84a
51000 Rijeka
Tel: 051 651 002, 051 511 443
E-mail: caritasrijeka@gmail.com, caritas@ri-nadbiskupija.com
Web adresa: www.caritas.ri-nadbiskupija.com

Caritas Sisačke biskupije

Trg bana Jelačića 1
Sisak 44000
Tel: 044 530 222
E-mail: caritas@biskupija.sisak.hr
Web adresa: http://www.caritassisak.hr/

Caritas Splitsko-makarske nadbiskupije

Zrinsko-frankopanska 43
21000 Split
Tel: 021 318 740
E-mail: caritas-info@smn.hr
Web adresa: www.caritas-smn.hr

Caritas Šibenske biskupije

Težačka 106
22000 Šibenik
Tel: 022 216 447, 022 215 820
E-mail: caritas-biskupije-sibenik@si.t-com.hr
Web adresa: www.sibenska-biskupija.hr/caritas

Caritas Varaždinske biskupije

Pavlinska 4
42000 Varaždin
Tel: 042 320 205
E-mail: caritas.biskupije.varazdin@gmail.com
Web adresa: www.biskupija-varazdinska.hr

Caritas Vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj

Ksaverska cesta, 12
10000 Zagreb
Tel: 01 4670 660
E-mail: caritas.vojnog.ordinarijata@caritas.hr

Caritas Zadarske nadbiskupije

Dr. Franje Tuđmana 24/0, p.p. 193
23000 Zadar
Tel: 023 316 710
E-mail: caritas@zd.t-com.hr
Web adresa: www.caritas-zadar.hr

Caritas Zagrebačke nadbiskupije (CZN)

Babonićeva 121
10000 Zagreb
Tel: 01 4817 716
E-mail: czn@czn.hr
Web adresa: www.czn.hr

Caritas Dubrovačke biskupije

Vatroslava Lisinskog 13a
20000 Dubrovnik
Tel: 020 612 240
E-mail: caritas@dubrovacka-biskupija.hr
Web adresa: https://caritas.db.hr/

Caritas Krčke biskupije

Stjepana Radića 1
51500 Krk
Tel: 051 222 303
E-mail: caritas@biskupijakrk.hr
Web adresa: https://biskupijakrk.hr/?page_id=49

Caritas Bjelovarsko-križevačke biskupije

Trg Eugena Kvaternika 5
43000 Bjelovar
Tel: 043 638 642
E-mail: ured@biskupija-bkb.hr