Vijesti

Nedjelja Caritasa

Caritas Sisačke biskupije

Caritas Sisačke biskupije je nevladina i neprofitna organizacija čija je misija ostvariti pravedniji i sretniji svijet.

Caritas Sisačke biskupije je pastoralna i karitativna ustanova Sisačke biskupije, pravna osoba Katoličke Crkve, humanitarna i neprofitna organizacija, posrednik u doniranju hrane, pružatelj socijalnih usluga i organizator volontiranja, djeluje kao glas siromašnih i obespravljenih kako bi ih osposobili i ohrabrili da govore u svoje ime a svoj identitet crpi iz dubokih korijena Katoličke crkve, socijalnog nauka Katoličke crkve i crkvenog poslanja uz poštivanje Ustava Republike Hrvatske i važećih zakonskih propisa te stručnih standarda.

Caritas Sisačke biskupije trenutno ima 120 zaposlenih djelatnika s iskustvom rada u području koordiniranja i pružanja socijalnih usluga najpotrebitijima, uključujući odrasle osobe s invaliditetom a djeluje na području Sisačke biskupije koja se proteže kroz tri županije: Sisačko-moslavačku, dio Zagrebačke i Karlovačke županije. Njihove najznačajnije izvaninstitucijske socijalne usluge su: Psihosocijalna podrška, Pomoć u kući, Boravak za starije, Usluga prijevoza za starije i nemoćne osobe.

Trajne djelatnosti:

“Kuća Sv. Vinka Paulskog”, Oborovo 

Jedna od glavnih djelatnosti Caritasa Sisačke biskupije je pružanje smještaja i briga za korisnike Kuće Sv. Vinka Paulskog u Oborovo u kojoj je smješteno 70 odraslih osoba s invaliditetom (odraslih osoba s tjelesnim i intelektualnim teškoćama te pridruženim smetnjama) za koje se brine 52 zaposlenika Caritasa Sisačke biskupije. Za provođenje te djelatnosti Caritas Sisačke biskupije ima sklopljen ugovor s Ministarstvom rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike o pružanju socijalnih usluga u mreži. 

Misija kuće: Temeljni zadatak zaposlenika Kuće je da individualnim i grupnim radom omoguće korisnicima usvajanje vještina i navika neophodnih za njihov svakodnevni život, kao što su komunikacijske i socijalne vještine te kulturno-higijenske navike. Nastoji im se također pomoći da usvoje osnovne spoznaje o sebi i svojim mogućnostima, kao i potrebama ostalih korisnika s kojima žive.

Caritasova Pučka kuhinja 

U pučkoj kuhinji svakodnevno se priprema i podijeli 150 obroka za korisnike.

Zbog sve većeg broja socijalno ugroženih obitelji na području grada Siska i okolice, osnovana je Pučku kuhinju u kojoj se svakodnevno priprema 150 toplih obroka za sugrađane u potrebi.

Pronalaze se donatori i organiziraju razne akcije kako bi se prikupila potrebna sredstva za financiranje rada Pučke kuhinje. Prehrana u Pučkoj kuhinji organizira se svakodnevnom pripremom i podjelom ručka. Također se u sklopu Pučke kuhinje svakodnevno priprema i dostavlja 20 obroka za starije i nemoćne osobe koje nisu u mogućnosti doći po svoj obrok u Pučku kuhinju.

Caritativna riznica

Stalno prikupljanje i pružanje pomoći organizira se u svrhu podmirivanja potreba socijalno osjetljivih pojedinca, obitelji i članova šire zajednice, zadovoljavanja njihovih potreba za prehranom, higijenskih potrepštinama, drvima za ogrjev, školskim priborom, namještajem, bolesničkim krevetima i drugim pomagalima, pomoći u obnovi, izgradnji i opremanju stambenih i drugih objekata, pomoći za umanjivanje posljedica nesreća, velikih nesreća i katastrofa na imovini fizičkih osoba te ublažavanja ili sprječavanja mogućih uzroka socijalne isključenosti.

Cilj je doprinijeti ublažavanju najgorih oblika siromaštva na području Sisačke biskupije pružanjem nefinancijske pomoći podjelom hrane i higijenskih potrepština te doprinijeti boljem socijalnom uključivanju najpotrebitijih osoba.

Caritas Sisačke biskupije u svom humanitarnom radu otvoren je prema svakoj osobi u potrebi, a posebno prema onima koji su zbog određenih specifičnosti izvan dosega humanitarne pomoći. 

Akcije:

„Plodovi srca i polja za jutra bolja“

Caritas Sisačke biskupije organizira akciju prikupljanja poljoprivrednih dobara u svim župama Sisačke biskupije. Akcija se provodi jednom godišnje, u jesen a župljani njihovih župa rado donose plodove svojih vrtova i usjeva kako bi pomogli onima kojima je pomoć najpotrebnija. Prikupljeni darovi namijenjeni su radu Caritasove pučke kuhinje.

“Srcem se najviše daje”

Caritas Sisačke biskupije provodi akciju prikupljanja namirnica za potrebe Caritasa Sisačke biskupije u korizmenom vremenu u školama na području Sisačke biskupije. 

Ovom akcijom želja je potaknuti djecu školske dobi na darivanje i nesebično dijeljenje s onima kojima je pomoć najpotrebnija. Djeca školske dobi razvijaju osjećaj empatije za osobe u nevolji te se uče kako pomagati drugima.

 “Prijatelji s mora”

U suradnji i partnerstvu s Caritasom Krčke biskupije omogućavaju svojim korisnicima – obiteljima s djecom koje su slabijeg imovinskog stanja i koje si ne mogu priuštiti odlazak na ljetovanje, boravak na moru te zajedno pomažu u stvaranju uspomena za život.

Projekti

„Ljubav na djelu“ je projekt u kojem se svakodnevno dostavljaju topli obroci starijim i nemoćnim osobama koje žive u siromaštvu a koji nisu u mogućnosti doći u pučku kuhinju. U aktivnosti projekta uključeni su i volonteri koji uz druženje s korisnicima poboljšavaju njihovu kvalitetu života i socijalnu uključenost. 

„Mobilnost za naše starije“ projekt je financiran kroz Natječaj za dodjelu dvogodišnjih financijskih podrški  kod Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Projektom je razvijena nova socijalna usluga mobilnosti tj. prijevoza starijih osoba na području Sisače biskupije s ciljem poboljšanja kvalitete života starijih osoba te socijalnog uključivanja i što duži ostanak u vlastitom domu. Usluga prijevoza u sklopu ovog projekta je socijalna usluga namijenjena isključivo starijim osobama u potrebi koje si same ne mogu priuštiti ili organizirati prijevoz na njima važna mjesta kao na primjer: odlazak liječniku, na terapiju, u crkvu, u posjet rodbini i slično. 

  „Caritasovi paketi radosti III“ financiran iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) doprinosi ublažavanju najgorih oblika siromaštva na području Sisačke biskupije pružanjem nefinancijske pomoći podjelom hrane i higijenskih potrepština te izravno doprinosi boljem socijalnom uključivanju najpotrebitijih provedbom edukacija i interaktivnih radionica.

„Razvoj usluge psihosocijalne podrške i poludnevnog boravka u Caritasu Sisačke biskupije“ financiran je iz Europskog socijalnog fonda u sklopu kojeg su otvorene dvije nove socijalne usluge: Psihosocijalna podrška za odrasle osobe s invaliditetom i Poludnevni boravak za starije. Stručni tim socijalnih radnika i psihologa pružaju psihosocijalnu podršku u raznim udrugama te individualno na terenu za preko 160 osoba kojima je pomoć potrebna. Poludnevni boravak okuplja pedesetak starijih osoba kojima se osiguravaju dnevne aktivnosti poput brige o zdravlju, tjelovježbe, raznih radionica i edukacija, plesa i pjesme, ručka i zajedničkog druženja. 

„ZAŽELI u Caritasu Sisačke biskupije – faza III“  projekt je koji jefinanciran iz Europskog socijalnog fonda a zaposleno je ukupno 20 žena koje kroz razdoblje od 6 mjeseci pružaju pomoć u kući za ukupno 140 starijih i nemoćnih osoba na području Siska i Petrinje te njihovog šireg ruralnog područja.

Pružanje pomoći stradalima u potresu

„Za naše djedove i bake“

Caritas Sisačke biskupije omogućio je izgradnju i opremanje privremenih montažnih  kuća za 29 starijih obitelji i samaca čiji su domovi stradali u potresu. Privremeni objekti su izgrađeni umjesto dodjele stambenih kontejnera kako bi naši stariji što dostojnije dočekali obnovu.

„Kuća nade“ je zajednički projekt u kojem sudjeluju udruga „Bauern helfen Bauern“ i Malteser Hrvatska, Caritas Sisačke biskupije, Grad Petrinja i Fondacija „Kuća dobrih tonova“. Cilj je navedenog projekta pomoći obiteljima čiji su domovi stradali u potresu izgradnjom drvenih kuća za dostojan privremeni smještaj, povećati njihovu kvalitetu života i socijalnu uključenost u ovim teškim vremenima te pomoći u revitalizaciji područja pogođenog potresom 

Pomoć u gradnji, sanaciji i opremanju oštećenih objekata 

Pomoć stradalima u potresu pruža se za kupnju građevinskog materijala, bijele tehnike i namještaja, sanaciju objekata te za ishođenje projektne dokumentacije za gradnju ili sanaciju objekata, za ublažavanje štete nastale potresom koji nisu za rušenje. Pomoć se pruža putem vaučera, novčanih sredstava ili plaćanja izvođača radova i statičara za one obitelji čijim je kućama potrebna obnova i sanacija. Na ovaj način pomažu sanirati i obnoviti za sada, preko 200 objekata obiteljima kojima je potrebna sanacija ili obnova. 

 „Dom za 5+“

Projekt „Dom za 5+“ je projekt u sklopu kojeg se financira kompletna obnova za obitelji sa petero i više djece čiji su domovi stradali u potresu. Kupljene su tri kuće te se iz temelja grade tri zamjenske kuće za obitelji čiji su domovi u potpunosti oštećeni potresom. U projekt je uključena i sva potrebna projektna dokumentacija, ishođenje građevinske i uporabne dozvole. Također se u sklopu ovog projekta pruža pomoć u sanaciji i opremanju objekata putem vaučera, novčanih sredstava ili plaćanja izvođača radova i statičara za one obitelji čijim je kućama potrebna obnova i sanacija. Na ovaj način pomaže se sanirati i obnoviti za sada, preko 20 objekata obiteljima s petero i više djece.

„Program gerontodomaćica Caritasa Sisačke biskupije“  – Zapošljavanje žena stradalih u potresu

Projekt zapošljavanja žena čije su obitelji pogođene potresom program je dugoročne i kontinuirane pomoći obiteljima čiji su domovi stradali u potresu na način da se zapošljavanjem teže zapošljivih žena omogućava lakša i brža revitalizacija područja i obitelji stradalih potresom. Također, ovim projektom pomaže se starijim i/ili nemoćnim osobama kojima je potrebna svakodnevna pomoć i podrška u svakodnevnom životu.

Projektom je obuhvaćena dvostruka pomoć prema primjeru Programa ZAŽELI, na način da se zaposle teže zapošljive žene kojima je potrebna pomoć a da pritom stariji i nemoćni, osamljeni i osobe koje su isključene iz društva,  primaju svakodnevnu pomoć i podršku.

Caritas Sisačke biskupije financira i provodi zapošljavanje desetak žena uključujući i djelatnicu za pružanje duhovne pomoći na terenu te administratoricu projekta. Hrvatski Caritas financira zapošljavanje 20 žena na godinu dana počevši od 01.12.2022.

Projekt „Pomoć u kući“ financiran je sredstvimaCaritasa biskupije Graz-Seckau iz Austrije kroz koji su zaposlene dvije žene koje pružaju pomoć starijim osobama pogođenim potresom.

 „Pomoć za djecu školske dobi“ je projekt koji također financira Caritas biskupije Graz-Seckau iz Austrije a obuhvaća pomoć za obitelji stradale u potresu a koja imaju školsku djecu, kojima se financira trošak školskog pribora i oprema za školu.  

Projekt „Krov za Hrvatsku“
Suradnici su u međunarodnom  projektu „Krov za Hrvatsku“ između Vlade RH i Austrije te udruge „Hrvat SAM“ i Željezanske biskupije u sklopu kojeg se grade montažne kuće za obitelji sa petero i više članova. Uloga Caritasa Sisačke biskupije u projektu je pronalazak obitelji kojima je potrebna hitna gradnja zamjenskih tipskih montažnih kuća, izgradnja temelja i opremanje istih kuća.

Službena stranica Caritasa Sisačke biskupije: https://www.caritassisak.hr/

Donirajte

Donirajte

Dragi prijatelji Hrvatskog Caritasa, pozivamo Vas da donirate putem web stranice te tako postanete promicatelji pravednijeg svijeta i partneri Hrvatskog Caritasa.

Odaberi akciju

Odaberi iznos

Ili upiši svoj iznos (€):

Nastavi
Caritas Đakovačko-osječke nadbiskupije

Josipa Jurja Strossmayera 58
31000 Osijek
Tel: 031 253 910
E-mail: caritas@djos.hr
Web adresa: www.caritas.djos.hr

Caritas Gospićko-senjske biskupije

Dr. Ante Starčevića br. 19
53 000 Gospić
Tel: 053 575 241
E-mail: caritas.gos.senjske.biskupije@gs.t-com.hr

Caritas Hvarsko-bračko-viške biskupije

Hanibala Lucića 18
21450 Hvar
Tel: 021 741 354
E-mail: fbarcot@gmail.com

Caritas Križevačke eparhije

Strmac Pribićki 1
10454 Krašić
Tel: 098 953 34 13
E-mail: nkrajacic1979@gmail.com

Caritas Porečke i Pulske biskupije

Jurja Dobrile 6
52000 Pazin
Tel: 052 624 306
E-mail: caritas@pazinski-kolegij.hr
Web adresa: www.biskupija-porecko-pulska.hr/ustanove/caritas.html

Caritas Požeške biskupije

Franje Cirakija 12
34000 Požega
Tel: 034 272 988
E-mail: caritas@pozeska-biskupija.hr
Web adresa: www.pozeska-biskupija.hr

Caritas Riječke nadbiskupije

Osječka 84a
51000 Rijeka
Tel: 051 651 002, 051 511 443
E-mail: caritasrijeka@gmail.com, caritas@ri-nadbiskupija.com
Web adresa: www.caritas.ri-nadbiskupija.com

Caritas Sisačke biskupije

Trg bana Jelačića 1
Sisak 44000
Tel: 044 530 222
E-mail: caritas@biskupija.sisak.hr
Web adresa: http://www.caritassisak.hr/

Caritas Splitsko-makarske nadbiskupije

Zrinsko-frankopanska 43
21000 Split
Tel: 021 318 740
E-mail: caritas-info@smn.hr
Web adresa: www.caritas-smn.hr

Caritas Šibenske biskupije

Težačka 106
22000 Šibenik
Tel: 022 216 447, 022 215 820
E-mail: caritas-biskupije-sibenik@si.t-com.hr
Web adresa: www.sibenska-biskupija.hr/caritas

Caritas Varaždinske biskupije

Pavlinska 4
42000 Varaždin
Tel: 042 320 205
E-mail: caritas.biskupije.varazdin@gmail.com
Web adresa: www.biskupija-varazdinska.hr

Caritas Vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj

Ksaverska cesta, 12
10000 Zagreb
Tel: 01 4670 660
E-mail: caritas.vojnog.ordinarijata@caritas.hr

Caritas Zadarske nadbiskupije

Dr. Franje Tuđmana 24/0, p.p. 193
23000 Zadar
Tel: 023 316 710
E-mail: caritas@zd.t-com.hr
Web adresa: www.caritas-zadar.hr

Caritas Zagrebačke nadbiskupije (CZN)

Babonićeva 121
10000 Zagreb
Tel: 01 4817 716
E-mail: czn@czn.hr
Web adresa: www.czn.hr

Caritas Dubrovačke biskupije

Vatroslava Lisinskog 13a
20000 Dubrovnik
Tel: 020 612 240
E-mail: caritas@dubrovacka-biskupija.hr
Web adresa: https://caritas.db.hr/

Caritas Krčke biskupije

Stjepana Radića 1
51500 Krk
Tel: 051 222 303
E-mail: caritas@biskupijakrk.hr
Web adresa: https://biskupijakrk.hr/?page_id=49

Caritas Bjelovarsko-križevačke biskupije

Trg Eugena Kvaternika 5
43000 Bjelovar
Tel: 043 638 642
E-mail: ured@biskupija-bkb.hr