Kako djelujemo


Programi i projekti Hrvatskog Caritasa: razvitak župnih Caritasa

Hrvatski Caritas najveću snagu nalazi u župnim Caritasima.

U Hrvatskoj postoji gotovo 1500 župa. Župni Caritasi izuzetno su važni jer omogućuju neposredni kontakt s ljudima, njihovim problemima i nevoljama što je najbolja prevencija socijalnim problemima i najučinkovitiji način edukacije lokalne zajednice.

Plan Hrvatskog Caritasa je, u suradnji s 14 biskupijskih Caritasa uspostaviti dobro razvijenu mrežu župnih Caritasa koji mogu djelovati unutar župe i lokalne zajednice za potrebe siromašnih, obespravljenih i onih koji traže utočište


Cropax - Izgradnja mira

Program izgradnje mira HC-a pokrenut je u proljeće 2002. godine kao svojevrsni nastavak procesa započetog u pripremi Međunarodne konferencije o oprostu i pomirenju, koja je – u suradnji s Franjevačkim institutom za kulturu mira – organizirana u Zagrebu 2001. godine.

Program izgradnje mira zamišljen je s ciljem da u Crkvi i društvu potiče i promiče zauzetost oko uspostave mira shvaćena kao obuhvatna biblijskog šaloma.

Program je predviđao aktivnosti u nekoliko osnovnih područja:

  • Odgoj i obrazovanje za mir i pomirenje
  • Promicanje mira u Crkvi i društvu
  • Suradnju u izgradnji mira
  • Izdavanje i prikupljanje publikacija i materijala vezanih uz kulturu mira

U sklopu programa organiziran je niz uvodnih seminara i radionica za ravnatelje biskupijskih caritasa, animatore za razvoj župnih caritasa kao i za kršćanske i mladeške udruge.
Ostvarena su i sudjelovanja na regionalnim i međunarodnim konferencijama i radnim skupovima te podnošenje referata, vođenje treninga i članstvo u Odboru Caritasa Europe za međunarodni mir i razvoj.

Organiziran je Tjedan mira: splet javnih promotivnih predavanja o velikanima mirotvorstva, dječjih kreativno-mirovnih radionica, meditativno molitvenih susreta i koncerata. Voditelj programa gostovao je na javnim događanjima organiziranima od drugih Crkvenih ustanova i udruga kao i u domaćim i inozemnim medijima. Poticana je i suradnja među Crkvenim ustanovama i kršćanskim udrugama, kao i suradnja s drugim kršćanskim crkvama  i vjerskim zajednicama vezana uz mir i pomirenje u zemlji i inozemstvu.
Preveden i objavljen Priručnik izgradnje mira Caritasa Internationalis, koji je osnova za seminarski i radionički rad.

U narednom razdoblju nastavit će se provoditi edukacija izgradnje mira u obliku uvodnih i naprednih seminara i radionica – u okviru Caritasove mreže, kao i u suradnji s kršćanskim i mladeškim udrugama i pokretima te zainteresiranim građanskim nevladinim udrugama.
Ponudit će se također osposobljavanje djelatnika biskupijskih caritasa u vođenju radionica izgradnje mira na temelju Priručnika.
Razvijat će se promotivne aktivnosti na tragu Tjedna mira, uz mogućnost repliciranja javnih događaja u različitim gradovima u Hrvatskoj.
Planira se objavljivanje prigodnih materijala koji populariziraju kulturu mira, s posebnim naglaskom na djecu i mlade.


Praćenje i smanjenje siromaštva

Nacionalno istraživanje siromaštva u Hrvatskoj dat će ne samo brojčane podatke već i pokazati ljudsko lice siromaštva. To istraživanje pomoći će i Hrvatskom Caritasu na izgradnji njegovih struktura koje će biti kvalitetan odgovor na zahtjeve siromaštva; dati će nove i inovativne ideje za projekte za smanjenje siromaštva; pomoći će u poticanju volonterstva i zagovaranja na lokalnom i državnom nivou i dr.

Istovremeno, Hrvatski Caritas vodi konkretne projekte za siromašne obitelji i pojedince putem nacionalnih projekata i kampanja.


Neprofitni management

U suradnji s Katoličkim bogoslovnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu otvoren je poslije -diplomski specijalistički studij Management neprofitnih organizacija i socijalno zagovaranje.

Cilj je pomoći Caritasu, drugim Crkvenim organizacijama i neprofitnom sektoru u Hrvatskoj uopće u usvajanju znanja i vještina za vođenje neprofitnih organizacija te zagovaranja i mijenjanja društva. Općenito, ovakav studij pridonijet će razvoju civilnog društva.

Studij traje četiri semestra. U realizaciji projekta pomogao je Njemački Caritas.


Obiteljska savjetovališta

Hrvatski Caritas je 2002. godine u suradnji s njemačkom biskupijom Rottenburg - Stuttgart pokrenuo program «Širenje i razvoj mreže crkvenih obiteljskih savjetovališta».
Cilj programa je pružanje stručne pomoći u pastoralnoj skrbi Crkve za brak i obitelj.
Hrvatski Caritas educirao je 25 crkvenih obiteljskih savjetovatelja iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Od 2002. do danas osnovano je 13 crkvenih obiteljskih savjetovališta u RH, a program  «Širenja i razvoja crkvenih obiteljskih savjetovališta» pokrenut je i proširen i na Bosnu i Hercegovinu.
Crkvena obiteljska savjetovališta, u suradnji s državnim institucijama, ostvaruju niz aktivnosti i projekata usmjerenih zaštiti mladih, braka i obitelji te pružaju besplatnu savjetodavnu i duhovnu pomoć.

Crkveni obiteljski savjetovatelji osobe su kršćanske provenijencije, sa završenom visokom stručnom spremom, uglavnom društvenog usmjerenja; psiholozi, teolozi, socijalni radnici, defektolozi i liječnici, stručno educirani  pod mentorstvom poznatih stručnjaka iz Hrvatske i inozemstva  za područje zaštite obitelji, a koje HC  programom edukacija i supervizija prati  i danas s ciljem uspješnijeg rada i zaštite obitelji.

Dosadašnji rad crkvenih obiteljskih savjetovališta ukazuje na njihovu važnost u sudjelovanju u rješavanju aktualnih problema u društvu kao što su povećano nasilje u obitelji, veliki broj razvoda i narušene obiteljske vrijednosti.

Adrese Crkvenih obiteljskih savjetovališta:

OGULIN
Obiteljsko savjetovalište
Gajeva 2
47 000 Ogulin
Tel: 047/ 522-323
Fax: 047/811-148

OSIJEK
Bračno i obiteljsko savjetovalište
Vukovarska 156
31 000 Osijek
Tel/Fax: 031/530 959

RIJEKA
Bračno i obiteljsko savjetovalište
Slaviše Vajnera Čiče 2
51 000 Rijeka
Tel: 051/581-214
Fax:051/581-213

RIJEKA
Bračno i obiteljsko savjetovalište
Tizianova 11
51 000 Rijeka
Tel: 051/511-443
Fax: 051/513-603

SLAVONSKI BROD
Savjetovalište za žrtve obiteljskog nasilja
Kumičićeva 14
35 000 Slavonski Brod
Tel/ fax: 035/416-116

SLAVONSKI BROD
Bračno i obiteljsko savjetovalište
Kumičićeva 14
35 000 Slavonski Brod
Tel/ fax: 035/411-420

VARAŽDIN
Bračno i obiteljsko savjetovalište
Zagrebačka 3, p.p.247
42 000 Varaždin
Tel: 042/314-165
Fax: 042/314-169

SPLIT
Obiteljsko savjetovalište
Gundulićeva 5
21 000 Split
Tel/fax: 021/480-890

ZADAR
Obiteljsko savjetovalište
dr.Franje Tuđmana 24/0
p.o. 193
23 000 Zadar
Tel: 023/ 301-317
Fax: 023/316-710

ZAGREB
Obiteljsko savjetovalište
Selska 165
10 000 Zagreb
Tel: 01/3668-822, 01/3016-274
Fax: 01/4852-864
E-mail:
obiteljskosavjetovaliste@czn.hr

 

 

 Međunarodna solidarnost

Hrvatski Caritas relativno je mali Caritas, no nije zaboravio pomoć međunarodnoj zajednici i solidarnost u kriznim vremenima kao što je u ratno vrijeme ta pomoć bila dragocjena Hrvatskoj.

Zahvaljujući solidarnosti hrvatskih građana, Hrvatski Caritas do sada je uputio pomoć na Kosovo, u Tursku, Venezuelu, El Salvador, Indiju, Češku, Irak i Iran.

Osim novčane pomoći, Hrvatski Caritas je, kao prva humanitrana organizacija u Hrvatskoj, uputio nakon poplave i svoje volontere u Češku.

U akcijama prikupljanja pomoći na međunarodnom planu tijekom 2005. i 2006. godine HC je ukupno izdvojio 800.000 Eura ili 6 milijuna kn. To su bile akcije prikupljanja pomoći zemljama Južne Azije nakon tsunamija i potresa, SAD-u nakon uragana Katrina, Keniji za gladne, Indoneziji također nakon potresa te stradalnicima na Bliskom Istoku.

Sredstva prikupljena u ovim akcijama, HC je u suradnji sa svojim sestrinskim caritasima, Caritasom Internationalis i Caritasom Europa te lokalnim caritasima u svakoj pojedinoj zemlji, namijenio za različite svrhe, no uvijek u dogovoru s njima; za kupovinu lijekova, školskih kuta i školskog pribora, pribora za trudnice, pumpi za vodu, dječje hrane, za izgradnju kuća ili kupovinu brodica.


Zagovaranje

Zagovarati i mijenjati strukture nepravde jedno je od glavnih strateških ciljeva Hrvatskog Caritasa. Caritas zagovara one koji ne mogu, u strahu su ili neznaju kako bi poboljšali svoju poziciju protiv nepravde.

Najbolji primjer je zagovaranje da se djevojčica zaražena HIV-om ponovno uključi u osnovnu školu nakon što joj je to bilo onemogućeno radi društvene stigme.

Drugi primjer je reguliranje rada trgovina nedjeljom gdje se zakonskim promjenama uspjelo spriječiti rad većine trgovina nedjeljom te, u partnerskim odnosima sa sindikatima, spriječilo kršenje ljudskih, radničkih i obiteljskih prava.


Preuzmite publikaciju: Izbjeglička kriza u Hrvatskoj

Foto galerija

Fotografije          > Više fotografija

Foto galerija

Video kanal              > Više videa

Učitavam ...